Skip to main content

Baksteenfabrikant Vandersanden lanceert Pirrouet®: de eerste CO2-negatieve gevelsteen

Bilzen, 5 september 2023 - Baksteenfabrikant Vandersanden brengt de allereerste CO2-negatieve gevelsteen op de markt onder denaam Pirrouet®. Eén ton Pirrouet® gevelstenen neemt maar liefst

60 kg CO2 op bij het uitharden, en dat voor altijd. Deze doorbraak is te danken aan een unieke, industriële toepassing van decarbonatatie-technologie. Daarnaast bestaat de Pirrouet®-steen slechts voor

20 procent uit primaire grondstoffen - de rest is afkomstig uit reststromen uit de staalindustrie.

Met deze primeur in de bouwsector zorgt Vandersanden ervoor dat esthetische buitenmuren voortaan bijdragen aan een kleinereecologische voetafdruk. “Vandersanden wil in 2050 volledig CO2-neutraal zijn. Met deze CO2-negatieve gevelsteen komt diebeoogde realiteit een hele stap dichterbij”, zegt

Rudi Peeters, CEO bij Vandersanden

Vandaag lanceert Vandersanden de allereerste CO2-negatieve gevelsteen, Pirrouet®. Wat de steen uniek maakt, is dat hij niet wordt gebakken,maar uithardt met behulp van CO2 uit andere fabrieken. Tijdens het carbonatatieproces reageert die CO2 met calcium-houdende materialen, waardoor carbonaten ontstaan. Deze permanente binding zorgt voor een harde kalksteenachtige steen die voldoet aan de Europese normvoor keramische gevelstenen. Het is de eerste keer dat een gevelsteen op die manier geproduceerd wordt.

Bovendien is de Pirrouet®-steen grotendeels een circulair product. De steen bestaat tot maar liefst 80 procent uit minerale reststromen (carbinox en stinox) uit de staalindustrie. Dankzij deze toepassing komen de reststromen niet terecht op de afvalberg, maar worden ze duurzaam hergebruikt. De nieuwe gevelsteen bestaat zodoende voor slechts 20 procent uit primaire grondstoffen zoals zand, water en eventuelekleurstoffen.

De nieuwe gevelsteen is niet alleen een mooi staaltje duurzaamheid; hij gaat ook hand in hand met esthetiek. Een gevelsteen is namelijk een belangrijk visitekaartje voor een woning. Vandersanden slaagde in die opdracht door de Pirrouet®-steen een unieke oppervlaktetextuur te geven. De steen is beschikbaar in negen kleuren, die elke gevel een unieke en esthetische uitstraling geven.

“Er zijn jaren van hard werk gekropen in het uitwerken van een CO2-negatieve en circulaire gevelsteen. Deze innovatie brengtonsweereenflinkestapdichterbijonzebeloftevooreenCO2-neutraletoekomst,zoalsvastgelegdinons duurzaamheidsprogramma ‘Together to Zero’.We zijn dan ook enorm trots op deze verwezenlijking van ons team.

Deze gevelsteen is een mijlpaal voor onze sector, waarmee we als fabrikant bijdragen aan meer circulariteit en een verlagingvandeCO2-footprintindehelebouwsector“, zegt Rudi Peeters, CEO bij Vandersanden.

CO2 uit fabrieken opvangen om te hergebruiken

Het meest energie-intensieve aspect van de productie van gevelstenen valt weg bij Pirrouet®. De stenen worden niet meer gebakken in een gasoven, maar harden uit in een CO2-kamer met opgevangen CO2. De CO2 waarmee Vandersanden de gevelsteen laat uitharden, isnamelijk afkomstig van andere fabrieken.

Zo gebruikt het bedrijf CO2 die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen uit industrieën met een intensief energieverbruik. Daarmee wordt een CO2-kamer gevuld, waarin de gevelsteen uithardt. Op die manier wordt een afvalstof opnieuw een grondstof en komt er dankzijPirrouet® minder CO2 in de atmosfeer.

Tijdens het productieproces wordt per ton Pirrouet® gevelstenen maar liefst 60 kg CO2 opgenomen, die zich tijdens de uitharding van de stenenpermanent verbindt met de aanwezige calciumhydroxide. Om het duurzaam proces rond te maken, wekt Vandersanden grotendeels zelf groeneelektriciteit op via eigen zonnepanelen en een eigen windmolen.

Op weg naar een CO2-vrije toekomst

De innovaties die familiebedrijf Vandersanden doet, kaderen allemaal binnen zijn duurzaamheidsprogramma ‘Together to Zero’. Daarmeelegt het zich blijvend toe op de verdere verduurzaming van zijn processen, productiemethodes, fabrieken en producten.

“We ondernemen niet alleen voor onszelf. Wij willen bijdragen aan de oplossingen voor de grote uitdagingen in onze maatschappij en hebben om die reden ‘Together to Zero’ in het leven geroepen. Vandersanden wil in 2050 volledig CO2-neutraal zijn. Die beoogde realiteit komt nu met deze revolutionaire gevelsteen een hele stap dichterbij. We willen daarnaast anderen inspireren en roepen alle sectorgenoten op omsamen toe te werken naar een neutrale voetafdruk. We dagen iedereen uit om zich bij deze belofte aan te sluiten“, zegt Rudi Peeters.

Timing en productie

De revolutionaire gevelsteen Pirrouet® komt vanaf het eerste kwartaal van 2024 op de Belgische en Nederlandse markt. De bouw en inrichting van de fabriek in Lanklaar zijn al vergevorderd. Later brengt Vandersanden de steen ook uit in andere markten.

“Debenamingvandesteen,Pirrouet®,hebbenweooknietinhetwildeweggekozen.Wewildeneeneerbetoon brengen aan onze voormalige CEO, Pirre Wuytack, een visionair man die de grondlegger en aanjager is geweest van deze baanbrekende duurzame innovatie. De naam is tevens ook een verwijzing naar de 360°-rotatie, het circulaire,en staat voor een beweging naar een CO2-neutrale wereld“, aldus Rudi Peeters.

Over Vandersanden Group

Het internationale baksteenbedrijf, met hoofdkantoor in Bilzen (België), is het grootste baksteenproducerende familiebedrijf in Europa van gevelstenen, kleiklinkers, ECO-baksteenstrips en isolerende gevelsystemen. Vandersanden biedt volledig geïntegreerde oplossingen aan, zoals RoboBrick® en Drainflow®, om de uitdagingen van vandaag in de bouwsector aan te pakken. Met het Together to Zero-duurzaamheidsprogramma, de belofte om tegen 2050 volledig CO2-neutraal te opereren en produceren, reikt de basteenfabrikant de hand naarandere stakeholders om samen CO2 -vrij te opereren.

Vandersanden Group bestaat bijna een eeuw en is gedreven door innovatie, duurzaamheid en vakmanschap. Het familiebedrijf telt ruim 850 medewerkers in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië, met negen productielocaties die conform de ISO 14001-milieubeheerstandaard of ISO 50001-energiestandaard werken.

Gezamenlijk produceert Vandersanden Group jaarlijks meer dan zeshonderd miljoen stenen voor de Europese markt en ver daarbuiten.

Over Pirrouet®

Pirrouet® is de eerste CO2-negatieve én circulaire gevelsteen in de bouwsector. Vandersanden past hiervoor de carbonatietechnologie toe in een innovatief productieproces waarbij de steen uithardt met behulp van CO2. Tijdens het productieproces wordt per ton Pirrouet® gevelstenen maarliefst 60 kg CO2 opgenomen die zich tijdens de uitharding van de stenen permanent verbindt met de aanwezige calciumhydroxide. Carbonatatie is een natuurlijk proces waarbij Ca-houdende materialen reageren met koolstofdioxide (CO2) en transformeren in calciumcarbonaat (CaCO3). Calciumcarbonaat komt wereldwijd voor in de ondergrond en vormt een belangrijke bron van natuurlijke CO2 opslag. De gevormde carbonaten zorgen voor een harde kalksteenachtige binding van het geheel. De gevelsteen bestaat daarnaast tot maar liefst 80 procent uitreststromen (carbinox en stinox) uit de staalindustrie, waardoor Pirrouet® voor slechts 20 procent uit primaire grondstoffen bestaat zoals zand,water en eventuele kleurstoffen.

— 11 september 2023 —