Skip to main content

Grondstoffenstation

  Het eerste grondstoffenstation in Nederland dat de markt schoonhoudt, werkgelegenheid creëert, meer natuur toevoegt, regenwater opvangt, overgebleven groente & fruit aanbiedt én volledig is gebouwd van hergebruikte en duurzame materialen.

  Het Grondstoffenstation werkt samen met de wijk aan een sociale en duurzame circulaire wijkeconomie.

  In het Grondstoffenstation komen alle reststromen van de Afrikaandermarkt samen. Aan de marktzijde is een ingang voor de marktondernemers die hun afval komen brengen. Dit wordt vervolgens zo goed mogelijk gescheiden, wat hergebruik en recycling mogelijk maakt. Bij de balie kunnen voedselbanken en particulieren overgebleven eetbare restanten van de markt gratis ophalen.

  Aan de buitenkant is het vooral een plek voor de buurt. Het station biedt bescherming tegen de drukte van de markt. Er loopt een hardloop- en freerun parcours over het gebouw en er is een tribune gericht op de Cruyff court. In de IBC tanks wordt regenwater opgevangen voor de schooltuintjes op het dak en de naastgelegen Tuin van de Wijk.

  Naast het verduurzamen van de markt is het vergroten van de sociaal-economische betekenis van de markt voor de wijk een belangrijk doel van het project. De Afrikaanderwijk Coöperatie neemt mensen uit de wijk in dienst, een wijk waar veel behoefte is aan betaalde werkgelegenheid. Zo krijgen wijkbewoners een volwaardig betaalde baan op de markt.

  Ook ontstaat er op deze manier een grotere betrokkenheid tussen de markt en de wijk. Het doel is om van Rotterdam-Zuid en de Afrikaanderwijk een duurzamer, sterker en kapitaalkrachtiger gebied te maken, met betrokken bewoners en ondernemers.

  Voor het ontwerp van de constructie, was het minimaliseren van de CO2-voetafdruk het uitgangspunt. Het station is opgebouwd uit hergebruikte IBC tanks, die het geheel zijn herkenbare karakter geeft. De fundering is vervaardigd van hergebruikte stelconplaten en de draagconstructie van gebruikte staalprofielen. De wanden zijn bekleed met restpartijen HPL plaatmateriaal en het dak en de tribunetrap met gebruikte valdempende tegels. De hele constructie, inclusief fundering, is demontabel.

  — 24 maart 2024 —