Skip to main content

B-architecten wint ontwerpwedstrijd markthal Overijse

  B-architecten heeft de ontwerpwedstrijd gewonnen voor de vernieuwing van de Markthal in Overijse. Het concept van B-architecten werd door de jury uit vijf kandidaten gekozen omdat de uitgangspunten uit de visienota op een sterke manier verwerkt worden. Het concept houdt zeer goed rekening met de noden en vragen van de verschillende gebruikers. Daarnaast biedt het een meerwaarde voor de omgeving; zowel op vlak van groen en open ruimte als van inplanting in het centrum van de gemeente.

  De Markthal, gebouwd in 1952 in het centrum van Overijse, heeft jarenlang dienst gedaan als overdekte marktplaats. Na verloop van tijd werd de plek echter vooral een evenementenlocatie. Ook de naastgelegen middelbare school GITO en basisschool GBO maken gebruik van een deel van de ruimtes. Maar de potentie van de Markthal wordt niet meer volledig benut en het gebouw is aan renovatie toe. Een haalbaarheidsstudie bracht de behoeften van de scholen GITO en GBO in kaart. Via een participatietraject zijn ook bewoners, de dorpsraad van het centrum en diverse verenigingen betrokken.

  Een duurzaam nieuw gebouw

  Het voorstel van B-architecten vertrekt vanuit een duurzame nieuwbouw met een compacte, robuuste en flexibele structuur volgens de principes van circulair bouwen. Zo is de bestaande schoolinfrastructuur uit te breiden volgens het ‘brede school’-principe: verschillende gebruikers komen samen onder één dak in een open en toegankelijk gebouw. Niet alleen komen er nieuwe klaslokalen voor GITO en GBO, er gaat een nieuwe multifunctionele zaal open voor sociaal-culturele activiteiten en evenementen. Een nieuw jongerencentrum wordt dé ontmoetingsplek voor jongeren in de gemeente.

  Ontmoetingsplek

  Het gebouwencomplex wordt aangesloten op de openbare ruimte. Het voorstel heeft daarbij tot doel de open ruimte maximaal te ontwikkelen als gemeenschappelijk woongebied. Zodanig dat deze het groenblauwe hart van het activiteitenknooppunt op het Stationsplein kan versterken.

  Het nieuwe bouwvolume wordt centraal tussen de GBO- en GITO-torens gepositioneerd. Langs deze torens komen twee nieuwe openbare ruimtes. Voor de GITO-toren ontstaat een openbaar voorplein met een ‘open’ hoofdingang naar de speeltuin, terwijl voor de GBO-toren een volwaardig nieuw dorpsplein ontstaat. De bestaande horeca- en bushaltes, de polyvalente zaal en een nieuwe entree in de plint van de GBO-toren flankeren het plein. Het bestaande lijnenpatroon in de bestrating van het Stationsplein en het raster van bomen worden voortgezet, zodat het als één ruimte aanvoelt. De functies (parkeren, fietsenstalling etc.) blijven behouden zodat het nieuwe, open dorpsplein kan ontstaan.

  Vergroening

  Het voorstel voor de markthal zet in op maximale vergroening en verzachting. Het vergroenen van zowel de openbare buitenruimtes, speeltuinen als het dak van de nieuwbouw draagt bij aan de groene verbinding tussen de noordelijke en zuidelijke valleizijde. Het integreren van groen en blauw buitenlandschap biedt tal van voordelen voor onder meer de biodiversiteit, koeling en regenwaterbeheer.

  — 18 maart 2024 —