Een opvangcentrum voor druggebruikers - Het zal tegen 2026 gebouwd worden in de kanaalbuurt, recht tegenover Tour en Taxis. Het Gewest zal financieel bijspringen door een subsidie van 12,3 miljoen euro toe te kennen voor het geïntegreerde centrum en voor de aanpassingswerken voor de Haven van Brussel. Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) houdt toezicht op de uitwerking en de invulling van de operationele opdrachten van het centrum en doet daarvoor een beroep op de expertise van de gewestelijke operator inzake verslavingen, namelijk de vzw Transit. De groepering van architectenkantoren Bogdan & Van Broeck – BC Architects & Studies haalden samen met een multidisciplinair team (zie hieronder) de overheidsopdracht voor het ontwerp van het gebouw binnen. Die opdracht was uitgeschreven door de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), die de bouw in goede banen moet leiden. Het nieuwe gebouw zal worden opgetrokken aan de Havenlaan 55, naast de hoofdzetel van de Haven van Brussel, die ook ruimte in het toekomstige gebouw zal krijgen. Het nieuwbouwproject (waarvoor eerst twee verouderde gebouwen tegen de vlakte zullen gaan: zie foto’s) zal een bruto-oppervlakte van ongeveer 5.000 m² hebben. Daarvan wordt iets meer dan 4.000 m² bestemd voor het geïntegreerde centrum en bijna 1.000 m² voor de Haven.