No more Grenfell? VK screent bestaand patrimonium voor sociale huisvestingsmaatschappij

No more Grenfell? VK screent bestaand patrimonium voor sociale huisvestingsmaatschappij

De schokgolf na de brand in de Grenfell-toren resoneerde uiteraard ook sterk in de bouwwereld. Architecten, ingenieurs, gevelbouwers en produktleveranciers vragen zich bang af of dit zich ook in België kan voordoen. Een brand valt uiteraard nooit uit te sluiten. Maar een integrale ingenieursaanpak, waarbij facade en fire engineering-specialisten de architect, huisvestingsmaatschappij, gevelbouwer en promotor ondersteunen, beperkt sterk de risico’s.

Eerste grote referentiecase voor België

VK Architects & Engineers werkt momenteel een referentiecase uit voor een grote sociale huisvestingsmaatschappij met 9.000 wooneenheden in beheer. De klant wenst gebruik te maken van een expert voor het uitvoeren van bijkomend onderzoek naar de brandwerende aspecten van gevels. Het betreft een opdracht voor een beperkt aantal gevels. VK laat hierop haar twee specialistische engineeringdisciplines Facade Engineering en Fire Safety Engineering los, die alle simulatietools in huis hebben en op de hoogte zijn van de recentste normeringen én bovendien intern de wederzijdse toets kunnen uitvoeren. Geveloplossingen moeten zich namelijk schikken binnen een brandveiligheidskader, brandnormeringen moeten getoetst worden aan haalbaarheid op gevelniveau.

VK is ook lid van de werkgroep ‘Call for Experts: Call for Evidence – Building Regulations and Fire Safety’ in het Verenigd Koninkrijk. Die organisatie is naar aanleiding van de brand van het Grenfell-gebouw nieuwe richtlijnen aan het uitwerken voor de aanpassing van de regelgeving in het Verenigd Koninkrijk voor brandveiligheid van gevels. Daarnaast werken we ook samen met academische partners zoals Exova, WTCB en Laboratoire d’Essai au Feu Université de Liège om wetenschappelijk onderbouwde oplossingen te garanderen. En ook de link met de uitvoerende macht is verzekerd als lid van de sub-werkgroep Gevels van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Wat zetten we bij VK in om brandveilige gevels te ontwerpen?

VK voert destructief en niet-destructief onderzoek in middelhoogbouw- en hoogbouwcondities uit. Daarbij worden gevels gedeeltelijk ontmanteld, zonder dat de stabiliteit en wind-waterdichtheid in het gedrang komt. Maar ook thermografisch en endoscopisch onderzoek ter nazicht van de samenstelling van de spouwmuur/gevel levert vaak al voldoende inzichten op om het juiste advies te formuleren. “De ervaring leert ons dat het weghalen van de buitenbeplating (afwerkingspaneel bij geventileerde gevels) meestal volstaat om informatie te verzamelen van de bestaande situatie en aansluitingen en om van hieruit een brandveilige oplossing te ontwerpen voor het gebouw. Maar zonder een integrale aanpak van gevel- en brandspecialisten is dergelijke benadering niet mogelijk”, aldus ir. Maaike Berckmoes, Principal Facade Engineering bij VK en MSFE (member of the Society of Facade Engineers).

Ir. Koen Van Herpe, Principal Fire Safety Engineering bij VK, sluit zich aan bij die redenering. “Een visuele inspectie die de fysieke conditie van de gevel analyseert, materialen en gevelopbouw identificeert en de aanwezigheid van brandoverslagen is niet voldoende. Vaak zijn bijkomende brandtesten vereist waarbij onder meer de hitteafgifte, de vlamuitbreiding, de afgifte van gevaarlijke stoffen en de rookontwikkeling bepaald worden. Deze testen kunnen nodig zijn wanneer er geen technische specificaties beschikbaar zijn van een gevelcomponent of wanneer het toegepast materiaal niet herkenbaar is,” besluit Koen Van Herpe.

Gevelstrategie als value engineering

VK Architects & Engineers kan dus ook een bestaand patrimonium screenen op brandveiligheid door de inzet van deze unieke engineeringdisciplines. Steden en gemeenten beseffen de meerwaarde van dit soort ingenieurswerk. Value engineering is dan ook het codewoord: daarbij streven onze ingenieurs naar performantie-optimalisatie met als doel kostenbesparing, extreme veiligheid en dit met respect voor kwalitatieve architectuur. Het laat dan ook geen twijfel dat de aandacht voor value engineering ook in de nieuwbouw- en conceptuele fase van gebouwen meer en meer gewaardeerd zal worden. Brandveilige gevels is immers meer dan de optelsom van rookafvoer, watermist, schuimblussingen, sprinklers, … Een echte gevelstrategie zal dan ook de veiligste maar ook de meest kostenefficiënte oplossing opleveren!

Conclusie

Kan Grenfell zich voordoen in België? Ja, maar de kans is quasi nihil als de juiste specialisten van bij de conceptfase betrokken worden in het ontwerp, en hun advies ter harte wordt genomen.

vk group logo

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel