Skip to main content

Circulaire samenleving

Projectontwikkelaar KondorWessels Vastgoed (onderdeel van VolkerWessels) heeft met het plan ‘Sample’ de tender gewonnen voor de ontwikkeling van kavel 19 in het Amsterdamse Buiksloterham (NL). Het plan – naar een ontwerp van Space&Matter, Mecanoo, ZUS en Verdedig Noord –  bestaat uit drie circulaire gebouwblokken met een totaal BVO van circa 48.000 m2.

De gebouwblokken omvatten onder andere vrije sectorkoopwoningen, middeldure huurwoningen, sociale huurwoningen en productieve bedrijvigheid. Onlangs is hiervoor de optieovereenkomst met de gemeente Amsterdam ondertekend. De gemeente prijst de circulariteit in het ontwikkelconcept dat zinspeelt op het concept van ‘sampling’. Samplen in hiphop gaat over delen, hergebruiken en herscheppen. Het principe wordt in dit project niet alleen toegepast op de architectuur van het gebouw, maar ook ingezet voor het bijbehorende programma en gebruik.

Samenwerking met lokale partijen

Sample is een samenwerking tussen KondorWessels Vastgoed, Verdedig Noord, Space&Matter, Mecanoo, ZUS, Metabolic, Finch Buildings, TRAJECT Adviseurs & Managers, Arup en Sweco. In Sample komen circa 357 huishoudens te wonen. De gebouwblokkenhebben diverse woningtypologieën en buitenruimtes, deels uitkijkend over het water. Naast verschillende daktuinen en binnentuinen komen in zeventien gemeenschappelijke ruimtes de belevingswerelden van alle bewoners en gebruikers samen.

Solidariteit, wederkerigheid, gedeelde verantwoordelijkheid en gastvrijheid staan centraal in deze ontwikkeling. Maar een circulaire samenleving is niet vanaf papier te ontwikkelen. Die moet groeien vanuit de gemeenschap zelf. Daarom werken KondorWessels Vastgoed en Space&Matter samen met een groot aantal bewezen succesvolle lokale organisaties zoals Common City Development en Verdedig Noord, een bewonersorganisatie uit Amsterdam-Noord die strijdt tegen de gentrificatie van de stad.

Een deel van deze partijen krijgt straks een prominente plek in het complex. Verdedig Noord zal ervoor zorgdragen dat er met hun programmering andere lokale initiatieven aanhaken. De activiteiten en samenwerkingsvormen die uit dit concept voortvloeien zullen van meerwaarde zijn voor bewoners en ondernemers uit omliggende wijken in Amsterdam-Noord.

— 06 april 2023 —