Geveltextuur

 • architecture-01-f
 • architecture-02-f
 • architecture-03-f
 • architecture-04-f

  Orange Architects heeft 17 appartementen en 18 eengezinswoningen ontworpen voor Dura Vermeer Bouw Zuid West. De bouw van het project is in het vierde kwartaal van 2020 afgerond.

  Het project bevindt zich in de buurt Rietzoom in Park 16Hoven. De overdadige aanwezigheid van groen en water in de directe omgeving vormt de aanleiding voor een concept van sculpturale bouwblokken, die met hun verspringende gevels en dakterrassen goed aansluiten op deze uitgesproken buitenstedelijke kwaliteit van de wijk. 

  "...De verschijningsvorm van het bakstenen ensemble wordt in grote mate bepaald door royale, verspringende balkons en terrassen, georiënteerd op het water..."

  De ontworpen eengezinswoningen zijn voorzien van plat dak en geschakeld in bouwmassa’s van twee, drie of vijf eenheden. Ze worden afgewisseld door woningen met kap - ontworpen door ZVA - en zijn gelegen aan weerzijden van de Tinbergenlaan, één van de meest stedelijke lanen in Park 16Hoven, waar in het midden een rij grote bomen in een groene berm zullen worden aangeplant. Aan de straatzijde zijn op verschillende verdiepingen sprongen en setbacks in de voorgevel gemaakt, die ruimte bieden aan balkons en entrees en de bouwblokken een bijzonder sculpturaal voorkomen geven. Verschil in steenkleur en geveltextuur benadrukt deze plastiek. Erkers en hoektorens vormen daarbij de eigentijdse uitdrukking van een rijke buitenstedelijke architectuurstijl. 

  De appartementen zijn ondergebracht in twee compacte bouwvolumes van vier bouwlagen. Ze liggen aan het einde van de laan, waar een voetgangers- en fietsersbruggetje het water kruist en zo de verbinding maakt met de groene rand van de wijk. Beide volumes zijn op entreeniveau verbonden met een garage voor fietsen en auto’s, die is voorzien van een groen dak en een groen talud aan de waterzijde. De verschijningsvorm van het bakstenen ensemble wordt in grote mate bepaald door royale, verspringende balkons en terrassen, georiënteerd op het water. Verdiepingshoge glazen schuifpuien bieden de appartementen veel licht en uitzicht op de groene omgeving. Aan de waterzijde vormen rietkragen en informele grassen de overgang naar de aangrenzende natuur.

  • Locatie: Park 16Hoven, Rotterdam
  • Ontwerp:  2016
  • Realisatie: 2021
  • Oppervlak: 7.420 m2
  • Architect:  Orange Architects
  • Opdrachtgever: Dura Vermeer Bouw Zuid West
  • Stedenbouw: Gemeente Rotterdam
  • Adviseurs:KASKON, S&W Consultancy
  • Aannemer:   Dura Vermeer Bouw Zuid West
  • Fotografie:  Sebastian van Damme
  • Aangemaakt op .

  Adressen

  België
  MediaXel
  Maria van Hongarijelaan 64
  BE - 1083 Brussel
  +32 (0)2 772 40 47
  +32 (0)2 771 98 01 (fax)

  Vertegenwoordiging Italië
  Casiraghi Global Media srl
  Via Cardano 81
  IT - 22100 Como - Italia
  +39 031261407

  Contact

  Secretariaat : Pascale Cloots

  Advertenties :

  Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

  Podcast en webinars : Lylian Kubiak

  Social Media : Vincent de Puydt

  Verantwoordelijke uitgever :
  Philippe Maters

  Social

  MediaXel bvba - © 2022 - 
  Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel