Een eigen karakter

Een eigen karakter

S-West van Orange Architects bevindt zich in het hart van het voormalige Philips-terrein Strijp-S, net ten noorden van het centrum van Eindhoven. Het gebied is de afgelopen jaren door initiatieven van Woningstichting Sint Trudo en op basis van het masterplan van West 8 omgetoverd tot een nieuwe stadswijk, die zich steeds meer ontpopt tot een bruisend en hip deel van de lichtstad Eindhoven. Oude herbestemde Philips gebouwen als het Klokgebouw en het Anton en Gerardgebouw aan de Torenallee – lokaal bekend als ‘de Hoge Rug’ – vormen samen met de nieuwbouw het gelaagde DNA van de wijk, die voorheen altijd onbegaanbaar was. S-West grenst aan de noordzijde aan de Torenallee, aan de westzijde aan het Sint Lucas college en aan de zuidkant aan het monumentale Natlabgebouw, waar de meeste historische Philips uitvindingen zijn gedaan. 

De oostzijde van de plot wordt ontsloten aan de Ir. Kalffstraat. Het plan bestaat uit een ensemble van 4 gebouwen op een half verdiepte parkeerbak met dektuin. De totale grootte van het project is ca. 30.000 m2 BVO. locatie S-West f De vier gebouwen hebben allemaal een eigen karakter, waarbij ze tezamen zachtjes refereren aan het industriële verleden van de plek. Aan de Torenallee krijgen de plinten een commerciële invulling. Daarnaast wordt in het plan een vervolg gegeven aan de informele route door de wijk, door deze vanaf het naburige SAS-gebouw, door de binnentuinen van S-West, via een passage naar de Torenallee door te trekken. 

Aan de stedelijke Torenallee komt een markante toren van 60 m hoog, met een uitkragende kop, die iets uit de rooilijn stapt in de vorm van een colonnade van 2 bouwlagen. De 18 verdiepingen tellende toren ‘Frits’ kent een klassieke opbouw van plint – lijf – kroon, maar refereert tevens aan de architectuur en tektoniek van een betonnen silo gebouw met zijn nadruk op verticaliteit. De kroon vormt door zijn rondgaande uitkraging een markant baken binnen Strijp-S. De toren heeft een hoogwaardige licht zandkleurige polyesterbetonnen gevel en veel glas, in de vorm van grote industriële raampartijen.

Strijp-S, Eindhoven, Nederland 

https://orangearchitects.nl

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Vertegenwoordiging Italië
Casiraghi Global Media srl
Via Cardano 81
IT - 22100 Como - Italia
+39 031261407

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Podcast en webinars : Lylian Kubiak

Social Media : Vincent de Puydt

Verantwoordelijke uitgever :
Philippe Maters

Social

MediaXel bvba - © 2022 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel