Pont Capitte voorgesteld aan het grote publiek

Een nieuwe mijlpaal in het project Pont Capitte. De voorbije week werd het door de Minister van Openbare Werken en de Burgemeester van La Louvière, o.a. door een op maat gemaakte 3D visualisatie, voorgesteld.

Het ‘kanaal van het historisch centrum’ is een historisch kanaal aangelegd aan het begin van de 19e en de 20e eeuw en wordt uitsluitend nog gebruikt voor erfgoed en toerisme. Het projectgebied voor de vervanging van de ‘Pont Capitte’ is opgenomen in een UNESCO-perimeter, waarvan de monumenten en elementen van erfgoedbelang in het architecturale en stedenbouwkundige ontwerp in overweging moeten worden genomen. De weg over de brug is dan weer een belangrijke toegangspoort tot de stad La Louvière.

De doelstellingen van de vervanging van de Pont Capitte zijn o.a. het creëren van aangepaste en dus bredere zones voor voetgangers en fietsers alsook een afzonderlijke busbaan integreren op de brug. Ook het erfgoed van het historische kanaal in het centrum diende versterkt te worden door de verbinding met het water en de oevers te versterken en door de bomenrijen te vervolledigen. De toegangshellingen naar de (bestaande) brug worden verwijderd om de leefomgeving van de bewoners te verbeteren. Het geheel wordt een uitzonderlijke architecturale waarde gegeven waardoor het harmonieus in het werelderfgoed van de Unesco kan worden geïntegreerd.

De architecturale benadering van de brug is vooral gericht op een eenvoudige, zuivere en pure architectuur, geïntegreerd in het groene landschap. Om aan deze visie te voldoen moeten alle onderdelen van de brug als een samenhangend geheel worden ontworpen.

— 04 mei 2023 —

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Vertegenwoordiging Italië
Casiraghi Global Media srl
Via Cardano 81
IT - 22100 Como - Italia
+39 031261407

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Verantwoordelijke uitgever :
Philippe Maters

Social

MediaXel bvba - © 2023 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel