Ik ben architect, maar ik zorg voor mezelf

Van de studies tot het uitvoeren van het beroep van architect blijft de ‘culture de la charette’ (vrij vertaald 'de cultuur van overwerken') een punt van discussie. (1)

Balance ta charette - Weg met het overwerk

De #balancetacharette kan dus worden vertaald als #wegmethetoverwerken

Vandaag horen we van Aleksandar SALAÜN (de bedenker van #balancetacharrette) over de excessen van deze traditie die haar oorsprong in de tijd van de Parijse 'Ecole des Beaux Arts'.

Iedere architect kent wel een verhaal, van één of meer eindeloze nachten tussen pizzadozen en koffies, om een belangrijke wedstrijd af te werken.

Is deze overbelasting, aangeleerd tijdens de studiejaren, niet een gebrek aan visie van de scholen die niet de ambitie hebben om te professionaliseren...

Wanneer zij bij een architectenbureau starten, wordt de jonge afgestudeerde (die met deze cultuur is opgevoed) onderworpen aan deze praktijk. Tot het punt dat hij of zij er zo ziek van wordt dat hij of zij niet meer kan functioneren.

Is er sprake van een ‘slapeloze nacht’-syndroom en een ‘cultuur van de charrette’, ingeprent vanaf de studietijd?

'Architecten zijn niet ziek. We moeten de architectuur genezen. Om de architectuur te genezen, moeten we de opdrachtgevende maatschappij genezen.' -Aleksandar SALAÜN.

De ‘charrette’ schijnt een verplichte passage te zijn voor iedereen die architect wil worden. Een beetje zoals een inwijdingsritueel opgelegd door goeroes, meesters.

'Balance ta charrette', wil deze slechte praktijken aan de kaak stellen en u vertellen hoe u eruit kan geraken en oplossingen aanreiken die u kunnen helpen.

(1) - De term 'la charette' (de kar) stamt uit de tijd van de Parijse 'Ecole des Beaux Arts' toen de projecten moesten worden aangeleverd op panelen, zoals de schilderijen. De panelen werden op een kar vervoerd naar de tentoonstellingszaal om daar voorgelegd te worden aan het oordeel van de Meesters. De jongste studenten hadden als opdracht te verwittigen wanneer de kar er aan kwam en er dus slechts maar een paar seconden tijd was om de laatste lijnen te trekken. Overwerken tot op de valreep dus.

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Vertegenwoordiging Italië
Casiraghi Global Media srl
Via Cardano 81
IT - 22100 Como - Italia
+39 031261407

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Podcast en webinars : Lylian Kubiak

Social Media : Vincent de Puydt

Verantwoordelijke uitgever :
Philippe Maters

Social

MediaXel bvba - © 2021 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel