Provincie Antwerpen wint Prijs Wivina Demeester 2021 – Kunst in Opdracht

Provincie Antwerpen wint Prijs Wivina Demeester 2021 – Kunst in Opdracht

Foto: Kunstenaar Nico Dockx in zijn installatie - Copyright: provincie Antwerpen – Britt Guns

Op dinsdag 5 oktober werden in het Atelier Bouwmeester in Brussel de laureaten bekendgemaakt van de Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2021. De Prijs erkent publieke en semipublieke bouwheren die door hun aanpak en zin voor vernieuwing tonen dat ze kwaliteit vooropstellen. In de categorie ‘Kunst in opdracht’ werd de prijs toegekend aan de provincie Antwerpen voor de kunstintegratie Every Collection Hides Another Collection van Nico Dockx in het nieuwe provinciehuis.

De installatie Every Collection Hides Another Collection en de bijbehorende publicatie tonen de collectie van de provincie in haar veelheid en verscheidenheid. De mobiele en aanpasbare constructie uit gerecycleerd hout contrasteert mooi met het majestueuze van het gebouw, is aanwezig op een goede schaal en heeft de juiste uitstraling. Het werk is als een ontdekkingstocht, het intrigeert. Het biedt een genereuze en warme ontvangst aan de bezoeker, die zich tot de collectiestukken kan verhouden en naar onderlinge verbanden kan zoeken.

Lovende jury

De jury prijst de keuze van het provinciebestuur om een nieuwe visie te ontwikkelen op de omgang met en ontsluiting van haar kunstcollectie. Dit gebeurde bovendien in een sterk wijzigende bestuurlijke context.

Gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor de Kunstcollectie: “In het voormalige provinciehuis werden al enkele stukken van de ruimte kunstcollectie getoond, maar niettemin bleef het in feite bij glimpen die men hier en daar opving van een schitterende collectie. We streefden in het nieuwe provinciehuis naar een totale omslag waarbij we de circa 2200 werken actief omsluiten. Gezien het provinciehuis geconcipieerd is als een toegankelijk gebouw, was het ook de bedoeling dat we deze werken beter konden ontsluiten. Deze visie werd uitgewerkt in de periode dat na de interne staatshervorming Cultuur niet langer een provinciale bevoegdheid was. Desondanks hebben we onverwachte paden betreden, waarvan de kunstinstallatie Every Collection Hides Another Collection van Nico Dockx een hoogtepunt was. Het welslagen van het project stimuleert ons om te blijven investeren in eigentijdse kunst, maar ook voort te werken aan de digitale ontsluiting van de collectie.”

De kunstinstallatie als metafoor voor de ontsluiting van de provinciale kunstcollectie

De kunstinstallatie Every Collection Hides Another Collection vormt het sluitstuk van een pilootproject dat de voorbije zes jaar liep en waarbinnen eerder al een aantal deelprojecten werden gerealiseerd: (ON)begane grond, een gezamenlijk werk van Charif Benhelima, Joris Ghekiere, Steve Van den Bosch, Sarah De Wilde, Helmut Stallaerts, Tomo Savić-Gecan en Nico Dockx op de buitenzijde van een funderingsmuur van de parkeergarage; TOMORROW, de schildering van Joris Ghekiere die ook aan de binnenzijde van de parkeergarage werd aangebracht; en Collectie van/voor, een affiche die Willem Oorebeek in samenwerking met grafisch vormgever Amina Saâdi realiseerde op voorstel van curator Pieternel Vermoortel.

Door het samenbrengen van curator Sara Weyns (directeur van het Middelheimmuseum) en curator-kunstenaar Nico Dockx, ontstond een samenspel tussen een innovatieve artistieke benadering en bekommernissen omtrent toegankelijkheid, openbaarheid en beheer. De opdrachtgever was nauw bij deze denkoefeningen betrokken, waarbij ook aandacht uitging naar de interactie met het personeel en de passanten in het gebouw. Het uiteindelijke resultaat is een open module waarin telkens opnieuw andere presentaties van de collectie worden getoond. Op de verdiepingen van het provinciehuis hangen werken uit de collectie die per departement door de personeelsleden werden gekozen. Op die manier wordt de collectie niet vernauwd tot enkele representatieve werken van de meest bekende kunstenaars. Het project breekt met klassieke presentatiewijzen: de collectie is voortdurend in beweging.

 

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Vertegenwoordiging Italië
Casiraghi Global Media srl
Via Cardano 81
IT - 22100 Como - Italia
+39 031261407

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Podcast en webinars : Lylian Kubiak

Social Media : Vincent de Puydt

Verantwoordelijke uitgever :
Philippe Maters

Social

MediaXel bvba - © 2021 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel