Rotterdams eerste volledig houten woongebouw

 • architecture-01-f
 • architecture-02-f
 • architecture-03-f

  Mei architects and planners ontwerpt uniek houten woongebouw ‘Sawa’ in het Lloydkwartier in Rotterdam

  In het hart van het Lloydkwartier wordt het eerste volledig houten woongebouw van 50 meter hoog in Rotterdam gerealiseerd. Mei architects and planners heeft opdracht gekregen van Nice Developers & Era Contour om dit appartementengebouw te ontwerpen. Exceptioneel aan Sawa is dat het gebouw volledig in CLT (cross laminated timber) wordt gebouwd. Bovendien is het gebouw onderscheidend door de royale groene terrassen, waarmee het gebouw de biodiversiteit van de wijk versterkt.

  Bouwen in CLT

  In het kader van de European Green Deal, UN Sustainable Development Goals en doelstellingen van de gemeente Rotterdam om de CO2 uitstoot terug te brengen, delen de opdrachtgever en architect de ambitie om het gebouw, inclusief de hoofddraagconstructie, volledig in CLT uit te voeren.  Voordelen van bouwen in CLT zijn meerledig. Naast het feit dat hiermee CO2 wordt opgeslagen en uitstoot wordt teruggedrongen, zal de bouwtijd ten opzichte van betonbouw gereduceerd worden en wordt het wooncomfort vergroot. Sawa zal een voorbeeldproject zijn voor nieuwe generaties, een belangrijke stap zijn in de duurzaamheidsdoelstellingen en aantoonbaar bewijs vormen dat het anders kan.

  Biodiversiteit

  De trek naar de stad houdt aan. Nederlandse steden blijven groeien en komen steeds meer onder druk te staan. De gevolgen van deze verstedelijking op het ecosysteem van de mens – bv. wateroverlast, verhitting van de steden en verhoging van CO2 uitstoot – worden steeds meer merkbaar. Tegelijkertijd wordt het leefgebied van vogels, bijen en vlinders flink ingeperkt door het alsmaar voller bouwen van steden en verstenen van de leefomgeving. Mei wil met het ontwerp voor Sawa verandering brengen in deze ontwikkeling en bijdragen aan een gezond woon- en leefklimaat. In samenwerking met stadsecologen wordt een gebouw ontworpen, waar het groen wordt geïntegreerd in balkons, terrassen en dek, waarmee de biodiversiteit van de wijk wordt vergroot.

  Sawa

  Het Lloydkwartier heeft een rijk maritiem verleden dat teruggaat tot circa 1900. De Lloydpier dankt zijn naam aan rederij Rotterdamsche Lloyd, die op de pier een terminal bouwde, waar vandaan haar passagiersschepen naar het oosten van de wereld vertrokken. Het gebouw Sawa dankt haar naam aan de vertrapte vorm met royale groene terrassen, als verwijzing naar Oosterse rijstvelden en als referentie naar de geschiedenis van de plek.

  • Aangemaakt op .

  Adressen

  België
  MediaXel
  Maria van Hongarijelaan 64
  BE - 1083 Brussel
  +32 (0)2 772 40 47
  +32 (0)2 771 98 01 (fax)

  Vertegenwoordiging Italië
  Casiraghi Global Media srl
  Via Cardano 81
  IT - 22100 Como - Italia
  +39 031261407

  Contact

  Secretariaat : Pascale Cloots

  Advertenties :

  Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

  Podcast en webinars : Lylian Kubiak

  Social Media : Vincent de Puydt

  Verantwoordelijke uitgever :
  Philippe Maters

  Social

  MediaXel bvba - © 2022 - 
  Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel